E Hotel Higashi Shinjuku, Tokyo Apercu

E Hotel Higashi Shinjuku, Tokyo Détails de l'hotel