E Hotel Higashi Shinjuku, Tokyo Presentazione

E Hotel Higashi Shinjuku, Tokyo Dettagli