Beste aanbiedingen voor hotels in de buurt van Het Colosseum in Rome

Dit verbluffend bewijs van zowel de grootsheidals degruwelijkheid van het Oude Romevormt een adembenemend gezicht, vooral als uer naartoe looptvanafde metrohaltemet dezelfde naam. Uverlaat het stationen wordtalleen al door de afmetingenvanhet verbazingwekkend intacte gebouw tot staan gebracht. Nadat udedrukke straat voorzichtig bent overgestoken,begint ueenvoudigte wandelen rond de buitenkant en naar binnen te gluren. Wees niet verbaasd als u eenboel katten ziet, diehier onderde gevallen kolommen en stenenbivakkeren. Toen het in de 1e eeuw na Chr. werd gebouwd boodhet stadion plaatsaan 50.000 mensen die de gladiatoren wilden zien die strijd leverden met wilde dieren of met elkaar. Deze bloedige gebeurtenissenwerden doorgaans beëindigd op het moment dat de keizer de menigte vroeg of de verslagen gladiator al dan nietgedoodmoest worden. De duimen omhoogbetekende dat hij in leven bleef, duimen naar benedenbetekende dedood. Het verval van het Colosseum isaan meerdereoorzaken te wijten. De natuur heeft zijn tol geeist, voornamelijk in de vorm vanaardbevingendie geleidelijk het helegebouwuiteengescheurd hebben. Maardoor de jaren heen werdhet ook alsmijn gebruikt – de Romeinen haalden het leeg voorhet marmerdatvervolgensvoor anderegebouwen in de stad werd gebruikt. Tegenwoordig is de vloerverdwenen en is het doolhof vangangen en kamersbloot komen te liggen waarin de dieren, gladiatoren enslaven waren ondergebracht die voor de productie van hetspektakel zorgden.U kunt een rondleiding krijgen in het Engels waarbij de functies van de verschillende ruimten worden verklaard.

Het verval van het Colosseum is gebeurd als gevolg van een paar verschillende krachten. De natuur heeft zijn tol geëist, met name de aardbevingen die geleidelijk zijn geschud elkaar het gebouw. Maar in de loop der jaren werd de structuur als steengroeve gebruikt - de Romeinen ontdaan van het voor het marmer dat was toen op andere structuren die worden gebruikt in de stad. Vandaag de dag wordt de vloer verdwenen, waaruit de doolhof van gangen en kamers dat de dieren, gladiatoren en de slaven die gewerkt om het spektakel te produceren gehouden. Reizen worden aangeboden in het Engels, dat kan geven u inzicht in de betrokken fijne kneepjes.

Onze favoriete hotels dicht bij Het Colosseum

Ontvang de beste aanbiedingen

Geef dit referentienummer op verzoek door aan de medewerker van onze klantenservice, dan kunnen we u beter helpen