Beste aanbiedingen voor hotels in de buurt van Het Forum Romanum in Rome

Tussen het Colosseum enhetPiazza Venezia ligthet Forum Romanum of Romeinse Forum. Dit gebied van ruïnes wasooit hetcentrum van het Romeinse Rijk enhet vitale hart van de stad, waar handel, regering en godsdienst alle tezamen kwamen. Voordat u het Forum binnengaat,kunt u bij een straatventer een gidsje kopen dat toont hoe de ruïnes er ooit hebben uitgezien.Deze boekjes hebben transparantepagina'sdie u over een afbeelding van de huidige ruïnes kunt plaatsen om te zien hoe het forum er ooit uitzag. Als u door het gebied heen loopt, moet u beseffen dat u op de dezefde plaats wandelt waar ooitdekeizersuit het gouden tijdperk van het Romeinse Rijk hebben gelopen. De tempels van Vesta, Janus en Saturnusbevinden zich alle hier.De boogvan SeptimiusSeverus werd gebouwd om de keizer te eren diezich verdienstelijk maakte methet uitbreiden vanhet rijk inMesopotamië. De talrijke basilieken werdenoorspronkelijk nietals kerken gebruikt, maar als een plaats om zaken te doen. Een reisgids kan de plaats aanwijzen waar naar men zegt Julius Caesar door Brutus verraden en vermoord werd. Alsu de trap nabijde Titusboog beklimt, kunt u de Palatijnbereiken, een van de zeven heuvels van Rome. De Farnese tuinen, de villa van Livia en hetdorp uit de IJzertijd, dat dateert uit de 8ste eeuwv. Chr. en waar Romulus en Remus vermoedelijk leefden, zijnalle toegankelijk voor bezoekers.

De Boog van Septimius Severus werd gebouwd om de keizer gecrediteerd met de uitbreiding van het rijk in de regio van Mesopotamië eer. De vele basilieken waren niet oorspronkelijk gebruikt als kerken, maar als zakelijke uitwisselingen. Een gids kan wijzen op de plaats waar Julius Caesar zogenaamd werd verraden en vermoord door Brutus. Als je de trap in de buurt van de Boog van Titus, bereikt u de Palatijn, een van de zeven heuvels van Rome. De Farnese tuinen, Livia's villa en de ijzertijd dorp, daterend uit de 8ste eeuw voor Christus, waar Remus en Romulus woonde zogenaamd allemaal open voor het publiek.

Onze favoriete hotels dicht bij Het Forum Romanum

Ontvang de beste aanbiedingen

Geef dit referentienummer op verzoek door aan de medewerker van onze klantenservice, dan kunnen we u beter helpen