Beste aanbiedingen voor hotels in de buurt van Piazza del Popolo in Rome

Aan de noordelijke rand van Rome nabij het park VillaBorghese dient een geweldig ovaal plein als een voorname ingang voor degenen die de stad binnenkomen overdeVia Flaminia. Dit plein is bekend alsPiazza del Popolo, genoemd naar Paus Alexander II die het rond 1655 inzegende. Het plein is symmetrisch aangelegd. Een Egyptische obelisk,in 1589 vanafhetCircus Maximushier naartoe verplaatst, staatsamen met een fontein in het midden omringd door vier Egyptische sfinxen. Twee kerkenstaan op het zuidelijke uiteinde van het plein, aan weerszijden van deVia del Corso, de doorgang vanPiazzadel Popolo rechtstreeks door het hart van Rome. Rechts ziet u Santa Maria dei Miracolienlinks Santa Maria in Montesanto. Beide kerken, gebouwd als een twee-eenheid,lijken op elkaar qua ontwerp maar zijn toch niet identiek, want deoppervlakte van de Montesanto is duidelijkkleiner. Deze en andereafwijkingen werden gepland om de symmetrie te bewaren en de verschillen tussen de twee kerken in relatie tothet plein te bevorderen.Devoornaamste bezienswaardigheidisechter de imposantepoort Porto del Popolo, dietoegang biedt tot deVia Flaminia, aan de noordrand van het plein. Het Piazza del Popolo is voor het publiek toegankelijk en kan bekeken worden wanneer men de stadbinnenkomt of als udeVia del Corsovolgt die noordwaarts door Rome loopt en op het plein eindigt.Er rijden bussen naartoe en rondleidingen zijn beschikbaar.Om u een beeld te kunnen vormen van Romeinse architectuur ten tijde vande Renaissance zou u hier beslist langs moeten gaan.

Deze en andere verschillen waren bedoeld om de symmetrie te behouden en te bevorderen uniciteit tussen de twee kerken in relatie tot het plein. De belangrijkste attractie is echter zeker de grote toegangspoort, Porto del Popolo, de opening van de Via Flaminia, aan de noordrand van het plein. De Piazza del Popolo is open voor het publiek en kan bekeken worden bij het invoeren van de stad of het nemen van de Via del Corso in noordelijke richting door Rome naar het einde op het plein. Bus rijdt en rondleidingen beschikbaar. Voor een voorproefje van de Romeinse architectonische vormgeving tijdens de Renaissance, deze site is een must om te zien.

Onze favoriete hotels dicht bij Piazza del Popolo

Ontvang de beste aanbiedingen

Geef dit referentienummer op verzoek door aan de medewerker van onze klantenservice, dan kunnen we u beter helpen