Beste aanbiedingen voor hotels in de buurt van Piazza di Spagna in Rome

Het Piazza di Spagna, eenonregelmatig gevormdpleinaan de noordkant vanRome,dankt zijn naam aande Spaanse ambassadebijhet Vaticaan.Het pleinkan het best beschreven wordenals eenuitgerekte driehoekwaarenkelestratenop uitkomen. Het Piazza di Spagnakent diverse bezienswaardigheden.De Spaanse Trappen (Scalinata DellaTrinita deSpagna)voeren omhoog naarde bekende Franse kerk, de Trinita deiMonte, die over het plein kijkt vanaf een nabijgelegen heuvel. Aan devoet van de trapstaat eenvreemd uitziendefontein ("La Fontana della Baracaccia") in de vorm van een kleine boot, geïnspireerd door een zestiende-eeuwseoverstroming van de Tiber. Op het zuidelijke einde van het Piazza staat eenkolom die door een standbeeld van de Heilige Maria bekroond wordt en die de Onbevlekte Ontvangenis verheerlijkt.Het Palazzo di Propaganda, gelegen achter de colonnade,heeft een voorgevelmet afwisselend gemodelleerde ramen en pilasters, een architecturale stijldieu over het hele plein zult terugvinden. Straatventersencartoonisten zorgen voorde nodige 'couleur locale'. Het plein is altijd toegankelijk. U kunt er komenover de Via del Babuina en het staat in open verbinding met het Piazza dei Popolo.U kunt er met de bus naartoe, uitstekend dinerenofovernachten in een hotel is ter plaatse ook mogelijk.Een wandeling hier staat garant voor uren visueel en cultureel genot.

Onze favoriete hotels dicht bij Piazza di Spagna

Ontvang de beste aanbiedingen

Geef dit referentienummer op verzoek door aan de medewerker van onze klantenservice, dan kunnen we u beter helpen