Beste aanbiedingen voor hotels in de buurt van St. Peter's Square in Rome

Een van de blijvende symbolen van christendom is hetSint Pietersplein, een brandpunt van het katholieke geloof. Hoewel de enormeSint-Pietersbasiliek het hoogtepunt van het plein vormt, dient u toch even een moment stil te staan om de schoonheid van hetplein te waarderen voordat u de kerk binnengaat. De cirkelvormige colonnade diehet plein gedeeltelijkomgeeft werd gebouwd door Bernini ener staanongeveer 140 beelden van heiligenbovenop. Wanneer u de kerk frontaal aanschouwtbevinden de Pauselijke appartementenzich aan uw rechterhand, evenals het raamwaar dewekelijkse verschijning van de Paus plaatsvindt.Twee fonteinen voegen hun geluid toe aande geluiden van de menigtedie u ongetwijfeldop uw bezoek naar hetplein zalvergezellen. Er zijn een aantalplaatsen ophet pleinwaar u geholpen kunt worden bij uwbezoekaan het Vaticaan. Het bezoekerscentrum van het Vaticaan isaan de linkerzijde van het pleingelegenwanneer u voor de kerk staat.Zij kunnen u een kaart van het Vaticaan verkopen, helpenom reservaties voorrondleidingendoor de tuinen van het Vaticaante maken, vertellenhoe ukaartjes kunt krijgen voor depauselijkeaudienties en uinformeren over de rijtijdenvan de shuttlebus, die u naar de ingang van deVaticaanse Museakan brengen.Neemde shuttlebusin plaats vante gaan wandelen – het is niet alleen een lange wandeling, maar het is ook een vervelende tocht langs de buitenmuren. De shuttlebusbiedt u de gelegenheidom te ontspannen terwijl u ook een blikkunt werpenop de tuinen.

Er zijn een aantal of bronnen op het plein, dat zal u helpen om uw bezoek aan het Vaticaan te organiseren. Het Vaticaan VVV bevindt zich aan de linkerkant van het plein als je de kerk geconfronteerd. Ze kunnen verkopen u een kaart van het Vaticaan, helpen u te reserveren voor de rondleidingen van het Vaticaan tuinen, vertellen hoe u kaartjes krijgen voor een pauselijke publiek en geven u het schema voor de shuttle die u zal nemen om de ingang van het Vaticaan musea. Neem de shuttle in plaats van lopen - niet alleen is de wandeling lang, maar het is een saaie sjokken langs de buitenmuren. De shuttle kunt u relaxen en het zicht van de tuinen.

Onze favoriete hotels dicht bij St. Peter's Square

Ontvang de beste aanbiedingen

Geef dit referentienummer op verzoek door aan de medewerker van onze klantenservice, dan kunnen we u beter helpen