Uraku Aoyama, Tokyo Overzicht

Uraku Aoyama, Tokyo Details