Hotels in Stopera

      Stopera Details

      Stopera is eigenlijk een algemene aanduiding voor dit operagebouw, de naam is immers afgeleid van het woord ' stadhuis'  en het woord ' opera' . Wanneer iemand in Amsterdam over de “Stopera” spreekt, dan bedoelt hij of zij natuurlijk het gebouw gelegen in het centrum van de stad tussen het Waterlooplein en de Zwanenburgwal waarin zowel het stadhuis van Amsterdam als de Opera gevestigd zijn.De Stopera werd in 1986 geopend, en is gebouwd in wat oorspronkelijk de Joodse buurt van Amsterdam was. Het ontwerp van Cees Dam en Wilhelm Holzbauer is prachtig en vormt een attractie op zich voor veel studenten en liefhebbers van architectuur. De Stopera wordt zwaar door de regering gesubsidieerd, maar is erg populair – kaartjes zijn vaak ruim vantevoren uitverkocht, dus als u van plan bent om er een voorstelling te bezoeken koop dan bijtijds een kaartje!Ook de ontstaansgeschiedenis van de Stopera is interessant – door controverses en problemen met grondaankopen werd de bouw meerdere keren uitgesteld en ook de uitverkoren locatie werd meerdere keren gewijzigd. Voor het ontwerp  werd door het Wagner Consortium een wedstrijd uitgeschreven. De oorspronkelijke winnaar was J.F.Staal met een voorstel voor een gebouw op het Museumplein dichtbij het Concertgebouw. De gemeenteraad wees dit voorstel echter af, en in 1979 werd het besluit genomen om de bouw van het stadhuis en het Operagebouw te combineren. De opdracht voor het operagebouw werd daarbij gegund aan Bijvoet. Ook dit keer stonden de sterren echter slecht, aangezien Bijvoet in december van datzelfde jaar overleed, en de opdracht werd opnieuw toegewezen aan Cees Dam. Uiteindelijk werd het gebouw voltooid in 1986 en het is sindsdien het belangrijkste operagebouw van Amsterdam gebleven.