Hotels in Joodse wijk

Joodse wijk Details

De Joodse wijk in Praag is ook bekend als Josefov naar Keizer Jozef II en omvat de overblijfselen van het vroegere Joodse ghetto. Vele Joden stierven gedurende de Tweede Wereldoorlog of werden door het communistische bewind gedwongen om het land te verlaten, maar tegenwoordig zijn er nog steeds tussen de 5.000 en 6.000 Joden in Praag.Er zijn twee figuren synoniem met dit gedeelte van de stad, Franz Kafka (1883-1924) en de mystieke homunculus Golem, gecreëerd door Jehuda Ben Bezalel, ook bekend als rabbi Löw die begraven is op het dichtbijzijnde Starž zidovskž hrbitov (de oude Joodse begraafplaats). De beoemde rabbi Löw die in 1609 overleed was opperrabijn van Praag en een vermaard geleerde, befaamd om de schepping van de mythische Golem - zelfs nu nog worden kleine stukjes papier met wensen in de spleten van de tombe van de rabbijn gestopt in de hoop dat hij hun wensen zal laten uitkomen.Hoewel de oorsprong van de Joodse wijk teruggaat tot de 13e eeuw is de tegenwoordige aanblik het resultaat van een grote renovatie, ondernomen tussen 1893 en 1913. Slechts een paar van de meest belangrijke gebouwen werden gered gedurende deze renovatie, maar die gebouwen vormen wel het belangrijkste complex van Joodse historische monumenten in heel Europa. Van de oude nederzetting resteren zes synagogen, het joodse stadhuis  en de oude Joodse begraafplaats en deze zijn alle een onderdeel van het Joods Museum.