Hotels in Oud Koninklijk Paleis

Oud Koninklijk Paleis Details

Er wordt gezegd dat het Oude Koninklijke Paleis of ook  Praskž hrad (het kasteel van Praag)  's-werelds grootste kastelencomplex in één gebied is. De drie binnenhoven en de prachtige gebouwen bedekken meer dan 7 ha, dus bereid u er op voor,  dat u veel zult wandelen en veel foto's zult nemen! Oorspronkelijk gesticht in de late jaren 800 door prins Boøivoj van de Premyslidendynastie, was het eerste gebouw op het kasteelterrein de Kerk van de Heilige Maagd Maria die tegenwoordig een ruïne is. In de 10de eeuw werd de Basiliek van St. George opgericht. Het Klooster van St. George, dat nu een museum huisvest volgde. De St. Vitus Rotunda, ook uit de 10de eeuw, werd door de St. Vitus Basiliek vervangen in de 11de eeuw en was gelegen op de plek waar tegenwoordig de St. Vitus Kathedraal staat.Het kasteel van Praag diende als zetel van de Tsjechische prinsen en later koningen en tevens als zetel van de bisschop van Praag. Een van de hoogtepunten in de geschiedenis van het kasteel vormde het bewind van Karel IV (1346-1378) toen het de zetel van de Heilige Roomse Keizer werd. Het Koninklijke Paleis werd herbouwd, de versterkingen werden gemoderniseerd en met de bouw van de St. Vitus Kathedraal werd een aanvang gemaakt in de stijl van de gotische Franse kathedralen uit dezelfde tijd.De uitbreiding ging verder tijdens het bewind van Karel's zoon, Wenceslas IV, maar de Hussietenoorlogen in midden-1400 en de decennia daarna, waarin het kasteel verlaten werd, leidden tot zijn achteruitgang. Na 1989 werden grote stukken van het Kasteel voor de eerste keer in geschiedenis toegankelijk gemaakt voor het publiek, waaronder de Koninklijke Tuin, de Balspelzaal, de zuidelijke tuinen en de Keizerlijke Stallen. Vandaag de dag is het Kasteel van Praag de zetel van de Tsjechische president en het belangrijkste nationale culturele monument van Tsjechië. Een aantal  kunstvoorwerpen van onschatbare waarde, historische documenten en ook de Tsjechische kroonjuwelen worden hier bewaard. Het kasteelterrein is gesloten op Kerstavond (24 december) De volgende monumenten zijn toegankelijk met een rolstoel: St. Vituskathedraal, de Wladislawzaal van het oude Koninklijke Paleis,  de entree van de St. Joris Basilliek, de Balspelzaal, de Keizerlijke Stallen, Rudolfsmuseum en de Spaanse zaal, het schilderijenmuseum van het kasteel, de kasteeltuinen en de toiletten van de St. Vituskathedraal.