Beste aanbiedingen voor hotels in de buurt van Oud Koninklijk Paleis in Praag

Er wordt gezegd dathet Oude Koninklijke Paleisof ook Pražskž hrad (het kasteel van Praag) 's-werelds grootste kastelencomplex in één gebied is. De drie binnenhoven en de prachtige gebouwen bedekkenmeer dan7 ha, dusbereid u er op voor, dat u veel zult wandelen en veel foto'szult nemen! Oorspronkelijkgesticht in de late jaren800 door prins Boøivoj van de Premyslidendynastie, was het eerste gebouwop het kasteelterrein de Kerk van deHeilige Maagd Mariadie tegenwoordigeen ruïne is. In de 10de eeuw werd de Basiliek van St.George opgericht. HetKlooster van St. George, dat nueen museumhuisvestvolgde.De St. Vitus Rotunda, ookuit de 10de eeuw, werd door de St. Vitus Basiliek vervangen in de 11de eeuwenwasgelegen op de plek waar tegenwoordig de St. Vitus Kathedraal staat. Hetkasteel van Praagdiende alszetel van de Tsjechische prinsen en later koningen en tevens alszetel van de bisschop van Praag.Een van de hoogtepunten in de geschiedenis van het kasteel vormdehet bewind vanKarel IV (1346-1378) toen het dezetel van de Heilige Roomse Keizer werd. Het Koninklijke Paleis werd herbouwd,de versterkingen werdengemoderniseerd en met de bouw van de St. Vitus Kathedraal werdeen aanvanggemaaktin de stijl van de gotische Franse kathedralenuit dezelfdetijd. De uitbreiding ging verder tijdens het bewind van Karel's zoon, Wenceslas IV, maar de Hussietenoorlogen inmidden-1400 en dedecennia daarna, waarin het kasteel verlaten werd, leidden tot zijn achteruitgang. Na 1989 werdengrote stukkenvan het Kasteel voor de eerste keer in geschiedenis toegankelijkgemaakt voor hetpubliek,waaronder de Koninklijke Tuin, de Balspelzaal, de zuidelijke tuinen en deKeizerlijke Stallen. Vandaag de dag is het Kasteel van Praag dezetel van de Tsjechische president en het belangrijkste nationale culturele monument vanTsjechië. Een aantal kunstvoorwerpen van onschatbare waarde, historische documenten en ookde Tsjechische kroonjuwelenworden hier bewaard. Het kasteelterrein is gesloten op Kerstavond (24 december) De volgende monumenten zijn toegankelijk met een rolstoel: St. Vituskathedraal, de Wladislawzaal van het oude Koninklijke Paleis, de entree van deSt.Joris Basilliek, de Balspelzaal, de Keizerlijke Stallen,Rudolfsmuseumen de Spaanse zaal,het schilderijenmuseum van het kasteel, de kasteeltuinen en de toiletten van de St. Vituskathedraal.

De uitbreiding ging verder tijdens het bewind van de zoon van Charles ', Wenceslas de 4e, maar de Hussietenoorlogen in het midden van 1400 en de daaropvolgende decennia waarin het kasteel werd geleid overgeleverd aan de verslechtering ervan. Na 1989, waren vele terreinen van het kasteel toegankelijk gemaakt voor het publiek voor het eerst in de geschiedenis, waaronder de Royal Garden, Ballgame Hall, in het zuiden tuinen of de Keizerlijke Stallen. Vandaag, de Praagse Burcht is de zetel van de Tsjechische president en de belangrijkste nationale cultureel monument van de Tsjechische Republiek. Een aantal van onschatbare kunst relikwieën, historische documenten, evenals de Tsjechische kroonjuwelen worden daar opgeslagen. Het kasteel gebied is gesloten op 24 december (kerstavond) De volgende monumenten zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers: St. Vitus Kathedraal Oud Koninklijk Paleis - Wladislaw Hall ingang van St. George's Basiliek Ballgame Hall Imperial Stables Rudolf's Gallery en de Spaanse Hall Praagse Burcht Picture Gallery Praagse Burcht Tuinen St. Vitus Kathedraal toilet

Onze favoriete hotels dicht bij Oud Koninklijk Paleis

Ontvang de beste aanbiedingen

Geef dit referentienummer op verzoek door aan de medewerker van onze klantenservice, dan kunnen we u beter helpen