Beste aanbiedingen voor hotels in de buurt van Moldau in Praag

Van alle rivieren inTsjechië is de Vltava of Moldau de langste.De belangrijkstetak van de rivier ontspringt aan de zuidoostelijke zijde van de Cerna berg envan daaraf gaat het alsmaar naar beneden! Hetgedeelte van de Vltava datbij Kvilda begint isbekend als "Tepla" (warme) Vltavaen vloeit samen met de Studená Vltava nabij een kleine stadmet de naamChlum. Er is een ander gedeelte van de rivier bekend als de "Studena" (koude) Vltavadie zijn bron vindt in Oostenrijk. Naast de interessante bronnen van de Vltavavindt menook veel veenland aande bovenloopvan de rivier. De vallei is heelsmal en wordtgaandeweg breder,behalve een kortstukje boven de stadHorni Vltavice. Door de betrekkelijkgeringe afdaling diebovendien geleidelijk verloopt gaatde rivierkronkelen en geeft daardoor aan dit gebied de naam van "het Hart van de Vltava". Ineen ander gebied krijgtde rivierde aanblik van een bergbeek weer terugwanneer hij door een diep en smal gebied met een heelrotsachtigerivierbodem vloeit. Wanneer de rivier tenslotte in het Ceske Budejovice bekken uitstroomt, is het bed nog steeds betrekkelijk diep en smal. De Vltava isde geboorteplaats van vele nederzettingen geweest en vormteen rijk deel van het Tsjechische erfgoed.

De vallei is erg dun en het wordt breder over een geleidelijke periode, behalve voor een korte gedeelte boven de stad Horni Vltavice. De relatief kleine afdaling dat gebeurt over een periode van geleidelijke zorgt ervoor dat de rivier de meander en geeft daarmee dit gebied de naam 'Hart van de Moldau ". In een ander deel is weer de uitstraling van een berg stroom als het stroomt door een diep en smal gebied met een zeer rotsachtige bodem. Als de rivier uiteindelijk uitmondt in de Ceske Budejovice bekken, het bed is nog steeds relatief diep en smal. De Vltava is de geboorteplaats van vele nederzettingen en het is een rijke deel van de Tsjechische bevolking erfgoed.

Onze favoriete hotels dicht bij Moldau

Ontvang de beste aanbiedingen

Geef dit referentienummer op verzoek door aan de medewerker van onze klantenservice, dan kunnen we u beter helpen