Beste aanbiedingen voor hotels in de buurt van St Martin in the Fields (uit Trafalgar Square) in in Londen

De kerk van St. Martin-in-the-Fields is gelegen aan de noordoostelijke hoek van Trafalgar Square. St. Martin, ontworpen door James Gibbs in 1726,voegde eennieuwe demensie toe aan de gangbaredefinitie van een kerk. Het was de eerste kerkdie onderdak bood aan eengratis bibliotheek en de eerste religieuze radio-uitzending. St. Martin’s is nooit weggelopenvoor een nieuwe uitdaging. De kerk is een architectonisch wonder. De westelijke voorgevel heeft een mooie Corinthische zuilengang, die door een hoge torenspits wordt bekroond. De zes kolommen vande zuilengangstaan op trappen boven St. Martin’s Lane. Tegenwoordigverzorgt de kerk tal vanactiviteiten waarvan vele een liefdadig karakter hebben. De kerk helpt daklozen (via The Connection) en voorziet zevan soep, gratis concerten tijdens de lunch en heeft ook een café dat met een prijs werd bekroond. In St Martin'svindt uook vele begraafplaatsen van beroemde personen zoals Nell Gwynn, maitresse van Charles II, de schilders William Hogarth en Joshua Reynods en de bekende meubelmakerThomas Chippendale. Deze kerk heeft altijd een actieve en constructieve rol gespeeld in de wereld omhaar heenzowel op architectonisch, spiritueel, sociaalals cultureel gebied. St. Martin-in-the-Fields is ook de officiële parochiekerk van Buckingham Palace. Een restauratie- en uitbreidingsproject voor St. Martin's, waarvan de kosten £34 miljoenbedragen,ging in het jaar 2005 van start.

In het heden, heeft de kerk tot zijn eer een heleboel activiteiten, een flink aantal van hen wordt charitatieve Ones. Onder andere, de kerk helpt de daklozen (via de verbinding), zorgt voor een 's middags soep keuken, gratis lunchconcerten en heeft ook een award-winnende cafe. St. Martin's heeft ook de graven van vele bekende mensen, waaronder Nell Gwynn, minnares van Charles II, schilders William Hogarth en Joshua Reynolds en de beroemde ambachtsman Thomas Chippendale. Het is altijd speelde een actieve en constructieve rol in de wereld om haar heen, zij het architectonische, geestelijke, sociale of culturele. St. Martin-in-the-Fields, gebeurt ook met de officiële parochiekerk voor de Buckingham Palace. Een 34 miljoen pond herstel en de uitbreiding project voor de St. Martin's begon in het jaar 2005.

Onze favoriete hotels dicht bij St Martin in the Fields (uit Trafalgar Square) in Londen

Aanmelden voor beste aanbiedingen

Geef dit referentienummer op verzoek door aan de medewerker van onze klantenservice, dan kunnen we u beter helpen