Beste aanbiedingen voor hotels in de buurt van Museum of American Financial History in New York

Het Museum of American Financial History is het enige onafhankelijke museum in de Verenigde Statendat zich toelegt op hetpresenteren vanbelangrijke gebeurtenissen in de Amerikaanse geschiedenisgezien vanuit een financiëel perspectief. Het werdopgericht in 1988 enis erkend als onderwijsinstelling. Het museum biedtonderricht aan voor groepen tot 30 personen. Elkeles duurt ongeveer 45 minuten enricht zich opeerstejaars studenten en volwassenen. Het Museum of American Financial Historyhoudt veel permenante en tijdelijke tentoonstellingen. Tijdelijke tentoonstellingen worden vaak geleend van andere universiteiten voor een duur vanmaximaal negen maanden. Het museum is het best bekend vanwege "The Collection". Deze verzameling omvat financiële documenten zoals effecten, obligaties, foto's,stukken uit bedrijfsarchieven, prospektussen, jaarverslagen, bankbiljetten, cheques en etsplaten. The Collectionbeschikt over de grootste verzameling aan 18e-eeuwse financiële documenten en documenten uit deAmerikaanse "Gilded Age" of de Vergulde Eeuw (1865-1901). Hoogtepunten vanThe Collection zijn: • de oudst bekende foto van Wall Street •een obligatie, de U.S. Treasury Bond, met het eerste gebruik het dollarteken, op naam van George Washington •een brief uit1791van Alexander Hamilton -- advocaat, politicus, en belangrijkste auteur van deFederalist Papers --gericht aandeBank of New York om de bank aan te moedigen door te blijven gaan met het kopen vanTreasury Bondsvan de eerste uitgifte•eenaandelentickeruit 1867 •een ticker tapevan de morgen van 29oktober 1929 (Zwarte Dinsdag, de ergste dag in de geschiedenis van de Amerikaanse beurs).Items uit The Collection zijnte zien geweestin TV documentaires, boeken en kranten.

Het museum is vooral bekend van "The Collection". De collectie is een serie van de financiële documenten die aandelen, obligaties, foto's, corporate archiefdocumenten, prospectussen, jaarverslagen, bankbiljetten, cheques, en gravures te nemen. De collectie omvatte de grootste collectie van de 18e eeuw financiële documenten en documenten uit de Gouden Eeuw. Topstukken uit de collectie zijn onder andere: • de oudst bekende foto van Wall Street • een US Treasury Bond, met de eerste bekende gebruik van het dollar-teken, afgegeven aan de George Washington • een brief van 1791 Alexander Hamilton - advocaat, politicus, en de belangrijkste auteur van de Federalist Papers - aan de Bank van New York het stimuleren van de bank te blijven kopen Treasury Bonds uit de eerste obligatie-uitgifte • een ticker van 1867 • een ticker tape van de ochtend van 29 oktober 1929 (zwarte donderdag, de ergste dag in de Amerikaanse aandelenmarkt) Stukken uit de collectie zijn verschenen in televisie-documentaires, boeken en kranten.

Onze favoriete hotels dicht bij Museum of American Financial History

Ontvang de beste aanbiedingen

Geef dit referentienummer op verzoek door aan de medewerker van onze klantenservice, dan kunnen we u beter helpen