Beste aanbiedingen voor hotels in de buurt van Wall street in New York

Wall Street is de naam van een smalle straat in Lower Manhattan die ten oosten van Broadway loopt. Het is het historische hart van het financiële district van NYC en ookde eerste permanente thuisbasisvan de New York Stock Exchange. De meeste financiëleinstellingen zijn overigens niet meer gevestigd op Wall Street, maar zijn verhuisd naar andere delen van Manhattan. Een groot gedeelte van het tegenwoordigearbeidspotentieel van Wall Street wordtgevormd door mensen die voor advocatenkantoren of financiële instellingen werken. Er zijn ook verschillendebedrijfjes in de buurt dievoorzien inde behoeften van dezehoger opgeleiden en hun personeel. De straat heeft zijn naam te danken aan het feit dat zich gedurende de 17e eeuwhier de noordelijke begrenzing bevond van de nederzettingNieuw Amsterdam. De Nederlanders hadden in 1652 een muur gebouwd van aarde en hout om zich te verdedigen tegen aanvallen van de Indianen of de Britten. De muur werd nooit gebruikt en werdin 1699 door de Brittenweer afgebroken. De architectuur van Wall Street werd geïnspireerd door deGilded Age, de Vergulde Eeuw, een periode in de Amerikaanse geschiedenisna de Burgeroorlog en de zogenaamde Reconstruction Era, die duurde van 1865 tot 1901endie zijn naam te danken heeft aan hetboek vanMark Twain en Charles Dudley Warneruit 1873: "The Gilded Age: A Tale of Today". De invloed van Wall Streetstaat op gelijke hoogte met die van de financiële instellingenin Tokyo en op London's Square Mile in het financiële hart van het Verenigd Koninkrijk.

De straat kreeg zijn naam omdat tijdens de 17e eeuw, het gebied dat het rust was ooit de noordelijke grens van een nederzetting Nieuw-Amsterdam. De Nederlanders hadden een muur opgetrokken van vuil en hout in 1652 om zich te verdedigen tegen een Indiase aanval of een aanval van de Britten. De muur werd nooit gebruikt en werd uit elkaar gehaald door de Britten in 1699. Wall Street architectuur is geïnspireerd door The Gilded Age, de post-Burgeroorlog en post-wederopbouw Era 1865 tot 1901 bedacht deze naam door Mark Twain en Charles Dudley Warner in hun 1873 boek, de Gouden Eeuw: Een verhaal van vandaag. Wall Street financiële slagkracht is vergeleken met de financiële instellingen van Tokio en Londen's Square Mile in het financiële hart van het Verenigd Koninkrijk.

Onze favoriete hotels dicht bij Wall street

Ontvang de beste aanbiedingen

Geef dit referentienummer op verzoek door aan de medewerker van onze klantenservice, dan kunnen we u beter helpen