Vilkår og betingelser

 1. Firma Easy to Book Service B.V, Piet Heinkade 55, Amsterdam 1019 GM, Holandia, która jest spółką całkowicie zależną od firmy Make My Trip Limited (NASDAQ: MMTY), jest właścicielem i operatorem serwisu Easytobook. Po zakończeniu sesji przeglądania serwisu Easytobook na adres e-mail użytkownika podany w formularzu rezerwacji lub w formularzu subskrypcji biuletynu mogą zostać wysłane informacje i oferty opracowane na podstawie preferencji użytkownika oraz ofert przeglądanych przez niego w tym serwisie. Użytkownik może anulować tę subskrypcję w dowolnym momencie, klikając łącze w otrzymanej wiadomości e-mail.

 2. Jeśli po zarezerwowaniu pokoju w hotelu za pośrednictwem naszego serwisu użytkownik nie otrzymał wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji, powinien powiadomić serwis Easytobook o tym fakcie. Zwykle powodem tego jest zbyt rygorystyczne ustawienia filtru wiadomości-śmieci lub podanie nieprawidłowego adresu e-mail w trakcie przeprowadzania rezerwacji. W razie jakichkolwiek problemów związanych z potwierdzaniem rezerwacji za pomocą wiadomości e-mail proszę się skontaktować z naszym centrum obsługi klienta pod adresem customercare@easytobook.com. Nasze ceny są bardzo konkurencyjne. Jeśli nasz klient znajdzie niższą cenę za takie samo zakwaterowanie, jakie zarezerwował w serwisie Easytobook, tj. pokój będzie się znajdował w tym samym hotelu i będzie w tym samym standardzie, oraz w tym samym terminie pobytu, powinien powiadomić o tym serwis w ciągu 24 godzin od momentu dokonania rezerwacji, aby możliwe było zbadanie tego przypadku. Niższa cena za nocleg wskazana przez klienta musi być dostępna w serwisie internetowym i musi być oferowana przez detaliczne biuro podróży prowadzące sprzedaż online. Nasza firma nie będzie rozpatrywać przypadków ofert specjalnych, zniżek za częste korzystanie z linii lotniczych, promocji ani ofert wchodzących w skład pakietów.

 3. Serwis Easytobook ma prawo anulować rezerwację użytkownika w ciągu 72 godzin od momentu dokonania rezerwacji. W razie anulowania rezerwacji przez serwis Easytobook w serwisie zostaną wyszukane oferty zakwaterowania możliwie najbardziej zbliżone do wymagań określonych przez użytkownika w rezerwacji, tj. takie same pod względem jakości i przedziału cenowego. Nasz serwis nie gwarantuje jednak złożenia użytkownikowi takich ofert, jeśli nie będzie w stanie ich znaleźć. W przypadku rezerwacji płatnej z góry pełna kwota pobrana z tytułu tej rezerwacji zostanie zwrócona na konto, które zostało użyte do złożenia rezerwacji.

 4. Rezerwacja jest składana bezpośrednio w wybranym hotelu. Potwierdzenie rezerwacji w serwisie Easytobook jest różnoznaczne z zawarciem umowy z tym hotelem.

 5. O ile nie stwierdzono inaczej w trakcie przeprowadzania rezerwacji (np. w razie wpłacenia zaliczki lub płatności z góry, rezerwacji bez możliwości zwrotu kosztów, skorzystania z oferty specjalnej lub atrakcyjnej oferty, rezerwacji z wyprzedzeniem itp., które to przypadki zostały opisane w kolejnej części), dane karty kredytowej i/lub debetowej (dalej zwanymi „kartą płatniczą”) są używane wyłącznie do potwierdzenia rezerwacji w hotelu. Całą należną kwotę klient musi wpłacić bezpośrednio w hotelu w trakcie procedury zameldowania. O ile w serwisie nie stwierdzono inaczej, do opłacenia należności za zakwaterowanie można użyć gotówki, karty płatniczej użytej do dokonania rezerwacji lub innej karty płatniczej, pod warunkiem że dany hotel akceptuje dany typ karty. Po przetworzeniu rezerwacji w serwisie hotel zwykle sprawdza możliwość autoryzacji karty płatniczej, aby się upewnić, że karta użyta do przeprowadzenia rezerwacji jest ważna i że znajdują się na niej środki wystarczające do opłacenia rezerwacji. W razie jakichkolwiek problemów z kartą płatniczą użytkownika hotel powiadamia o nich serwis Easytobook, a serwis Easytobook powiadamia o nich użytkownika. Bez względu na okoliczności do przeprowadzenia rezerwacji w trybie online wymagana jest ważna karta płatnicza i podanie jej prawidłowych danych jest obowiązkiem użytkownika. Jeśli karty płatniczej użytkownika nie można użyć do zagwarantowania rezerwacji, serwis Easytobook ma prawo anulować rezerwację w hotelu i powiadomić użytkownika o tym fakcie za pomocą wiadomości e-mail. Serwis Easytobook nie jest zaangażowany w obsługę finansową tych transakcji ani nie ma na nie wpływu. Wszelkie kwestie finansowe między hotelem a gościem są rozwiązywane bezpośrednio.

 6. Partnerzy korporacyjni firmy Easytobook negocjują z hotelami wysokość cen za pokoje i niektóre z tych ofert wymagają płatności z góry. W takich przypadkach podczas rezerwacji podawana jest wyraźna informacja z nazwą hotelu, typem pokoju i ceny, które zostaną ujęte w rezerwacji. Użytkownik upoważnia wówczas firmę Easytobook do dokonania rezerwacji na kwotę, która obejmuje cenę pokoju wyszczególnioną w serwisie oraz zaliczki na podatki i opłaty za obsługę, a także podatki od usług, o ile mają one zastosowanie. Użytkownik zgadza się na obciążenie jego karty płatniczej lub konta innej metody płatności (np. iDeal itp.) całkowitą kwotą rezerwacji przez firmę EASYTOBOOK lub Travelscape, Inc. Użytkownik może anulować lub zmienić opłaconą z góry rezerwację, lecz jest wtedy obciążany opłatą za anulowanie lub zmianę rezerwacji wskazaną w stosownym dokumencie opisującym zasady i ograniczenia rezerwacji pokoju w danym hotelu. Jeśli użytkownik nie anuluje ani nie zmieni swojej rezerwacji przed upływem terminu wyznaczonego w tych celach przez hotel (termin ten zależy od hotelu i wynosi zwykle od 24 do 72 godzin przed datą przyjazdu), będzie zmuszony pokryć koszt noclegów, łącznie z zaliczkami na podatki i opłatami za obsługę. Jeśli gość nie stawi się w hotelu pierwszego dnia zarezerwowanego pobytu, lecz ma zamiar zameldować się na kolejne dni pobytu, użytkownik musi potwierdzić zmianę rezerwacji w serwisie najpóźniej w pierwszym dniu zarezerwowanego pobytu, aby zapobiec anulowaniu rezerwacji. W razie niewykorzystania rezerwacji lub wcześniejszego wymeldowania się gościa użytkownik musi zwrócić się o zwrot należnej mu kwoty w ciągu 60 dni po wymeldowaniu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do uiszczenia wszelkich należnych opłat za anulowanie lub zmianę rezerwacji. Jeśli różnica między kwotą zawracaną podczas anulowania a opłatą za zamianę rezerwacji okaże się dodatnia, różnica ta zostanie zwrócona na konto, które zostało użyte do złożenia rezerwacji. W nielicznych przypadkach anulowanie i zmiana rezerwacji nie są możliwe po potwierdzeniu rezerwacji, co jest wówczas wyszczególnione w dokumencie opisującym zasady i ograniczenia rezerwacji w danym hotelu. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać tych postanowień w stosunku do jego opłaconych z góry rezerwacji.

 7. Do każdej rezerwacji dokonanej za pośrednictwem serwisu Easytobook jest przypisywany numer rezerwacji i hasło. Dane te są wysyłane do użytkownika w wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji. Numer rezerwacji w serwisie Easytobook jest numerem referencyjnym, który należy podawać we wszystkich wiadomościach wysyłanych do serwisu Easytobook w związku z daną rezerwacją. W razie utraty tego numeru należy skontaktować się z serwisem pod adresem customercare@easytobook.com, ponieważ to użytkownik odpowiada za zachowanie poufności tego numeru i ograniczenie dostępu do danych rezerwacji.

 8. W celu anulowania rezerwacji w serwisie Easytobook należy przejść do obszaru Moja rezerwacja, a następnie wprowadzić numer wybranej rezerwacji i hasło. Wybrany hotel prawdopodobnie będzie miał własne zasady anulowania, które zostaną wyświetlone na stronie informacyjnej przed dokonaniem rezerwacji. Anulowanie rezerwacji przed upływem terminu wyznaczonego przez hotel (zwykle jest to 48 godzin przed dniem przyjazdu) jest bezpłatne. Proszę pamiętać, że data przyjazdu rozpoczyna się o godzinie 00:00 czasu lokalnego. W razie anulowania rezerwacji po wyznaczonym terminie lub niestawienia się w hotelu hotel będzie uprawniony do pobrania opłaty za anulowanie, która w większości wypadków jest równa kosztowi pierwszego dnia pobytu.

  Proszę pamiętać, że serwis Easytobook nie jest uprawniony do anulowania rezerwacji w imieniu klienta. Konieczne jest osobiste anulowanie rezerwacji przez Internet.

 9. Wszystkie hotele dysponują własnymi systemami rezerwacji. Po przybyciu do hotelu należy podać imię i nazwisko gościa (własne lub zamieszczone w formularzu rezerwacji), które będzie stosowane do obsługi gościa w hotelu. Pokoje w hotelu rezerwowane są na imię i nazwisko określone w formularzu rezerwacji podczas rezerwacji.

 10. Cena za pokój podana w momencie potwierdzenia rezerwacji w serwisie Easytobook jest ceną, którą będzie trzeba zapłacić za zakwaterowanie. Należy pamiętać, że oprócz kwoty rezerwacji naliczane mogą być również inne opłaty różniące się w zależności od hotelu i rodzaju zakwaterowania. Te dodatkowe opłaty są wyszczególnione w opisie wybranego zakwaterowania. Konieczne będzie również zapłacenie za dodatkowe usługi świadczone przez hotel, które nie są wyraźnie wyszczególnione w cenie za pokój podanej w serwisie Easytobook (np. za obsługę pokoi czy korzystanie z minibaru). Cena za pokój jest potwierdzana w lokalnej walucie kraju, z którego dokonywana jest rezerwacja.

 11. Specjalne życzenia określone w trakcie dokonywania rezerwacji, np. w polu Uwagi lub prośby, są przekazywane do hotelu, jednak ani hotel, ani serwis Easytobook nie odpowiadają za brak możliwości spełnienia tych życzeń przez hotel.

 12. Serwis Easytobook oferuje pokoje w różnych hotelach i nie zawyża liczby dostępnych pokoi. Serwis Easytobook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie niedostępności pokoi spowodowanej zawyżaniem liczby pokoi przez hotele.

 13. Serwis Easytobook został opracowany z wielką pieczołowitością. Nie może się jednak obejść bez informacji, które przesyłają do niego hotele. Za rzetelność tych informacji odpowiadają zatem poszczególne hotele. Serwis easybook.com nie może zagwarantować, że wszystkie informacje w nim zamieszczane, w tym zdjęcia i opisy, są zawsze całkowicie prawdziwe, jak również nie jest odpowiedzialny za błędy lub nieścisłości w zamieszczanych informacjach ani za niezgodność tych informacji ze stanem faktycznym. Serwis nasz nie odpowiada w szczególności za żadne straty, uszkodzenia ciała ani śmierć, bez względu na sposób, w jaki one powstały, chyba że takie szkody wynikają z zaniedbania serwisu.

 14. Ceny hoteli są denominowane w walucie kraju, w którym znajduje się hotel. Ceny podawane w innych walutach są szacunkowe, pochodzą z różnych publicznie dostępnych źródeł i nie są aktualizowane codziennie.

 15. Chociaż większość podróży, łącznie z podróżami zagranicznymi, przebiega bezproblemowo, wyprawy w niektóre miejsca mogą się wiązać z większym ryzykiem. Zaleca się więc, by przed wykupieniem wycieczki pasażer zapoznał się z zakazami, ostrzeżeniami, obwieszczeniami i wytycznymi opublikowanymi przez stosowne organy rządowe, szczególnie w przypadku podróży zagranicznej. OFERUJĄC W SPRZEDAŻY WYCIECZKI DO OKREŚLONYCH MIEJSC NA ŚWIECIE, NASZA FIRMA NIE TWIERDZI ANI NIE GWARANTUJE, ŻE PODRÓŻE W TE MIEJSCA SĄ BEZPIECZNE, JAK RÓWNIEŻ NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA SZKODY LUB STRATY POWSTAŁE WSKUTEK PODRÓŻY DO TAKICH MIEJSC.

 16. Wszelkie informacje przedstawione w naszym serwisie oraz układ i opracowanie zawartości tego serwisu, a także środki użyte do zaprezentowania tej zawartości, stanowią własność intelektualną i przedmiot chroniony międzynarodowymi prawami autorskimi serwisu Easytobook oraz jego dostawców.

 17. W serwisie znajdują się łącza do witryn internetowych obsługiwanych przez podmioty inne niż serwis Easytobook. Łącza te pełnią jedynie funkcję referencyjną. Nasz firma nie monitoruje tych witryn ani nie odpowiada za ich zawartość, zasady ochrony prywatności ani inne zasady obowiązujących w tych witrynach. Obowiązek sprawdzenia, czy użyte łącza lub oprogramowanie pobrane z naszego serwisu lub z innych witryn nie zawierają wirusów, robaków, koni trojańskich, wad lub innych szkodliwych elementów, spoczywa na użytkowniku naszego serwisu. Zamieszczenie w naszym serwisie łączy do tych witryn nie stanowi rekomendacji zawartości tych witryn ani potwierdzenia jakichkolwiek związków naszego serwisu z administratorami tych witryn.

 18. Do obsługi tego serwisu stosowana jest usługa analizowania danych sieciowych Google Analytics firmy Google, Inc. („firma Google”). W usłudze Google Analytics stosowane są pliki cookie, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze w celu przeprowadzenia analizy aktywności użytkowników w witrynie internetowej. Informacje na temat korzystania z tego serwisu zgromadzone przy użyciu plików cookie (łącznie z adresem IP komputera użytkownika) są przesyłane do firmy Google i przechowywane na serwerach firmy Google w Stanach Zjednoczonych. Firma Google korzysta z tych informacji w celach scharakteryzowania sposobu korzystania z tego serwisu przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących ruchu internetowego dla administratorów witryny oraz świadczenia innych usług w związku z ruchem internetowym i korzystaniem z tego serwisu. Firma Google może także przesyłać te informacje stronom trzecim w przypadkach, gdy będzie to wymagane przez prawo lub gdy przetwarzają one wspomniane informacje w imieniu firmy Google. Firma Google nie będzie kojarzyć adresu IP komputera użytkownika z żadnymi innymi danymi, które przechowuje. Użytkownik może odmówić zastosowania plików cookie, wybierając lub zmieniając odpowiednie ustawienia przeglądarki. W takim wypadku użytkownik nie będzie jednak w stanie korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych w serwisie. Korzystając z tego serwisu, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Google w sposób i w celach określonych powyżej.

 19. INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, TOWARY I USŁUGI ZAMIESZCZONE W TYM SERWISIE MOGĄ BYĆ BŁĘDNE LUB NIEDOSKONAŁE, CO OZNACZA RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA BŁĘDÓW W CENNIKACH. FIRMA EASYTOBOOK ANI JEJ FIRMY ZALEŻNE I STOWARZYSZONE NIE GWARANTUJĄ RZETELNOŚCI OPISÓW I INFORMACJI NA TEMAT HOTELI I INNYCH PRODUKTÓW ZWIĄZANYCH Z PODRÓŻOWANIEM ZAMIESZCZANYCH W TYM SERWISIE (W TYM MIĘDZY INNYMI CENY, ZDJĘCIA, LISTY DOSTĘPNYCH UDOGODNIEŃ I USŁUG, OGÓLNE OPISY TOWARÓW ITD.), Z KTÓRYCH DUŻA CZĘŚĆ JEST PRZEKAZYWANA PRZEZ ODPOWIEDNICH DOSTAWCÓW, I W ZWIĄZKU Z TYM NIE SĄ ZA NIE W ŻADEN SPOSÓB ODPOWIEDZIALNE. NASZA FIRMA WYRAŹNIE ZASTRZEGA SOBIE TEŻ PRAWO DO KORYGOWANIA WSZELKICH BŁĘDNYCH CEN, KTÓRE WIDNIEJĄ W NASZYM SERWISIE I/LUB W REZERWACJACH OCZEKUJĄCYCH NA PRZETWORZENIE. W RAZIE DOKONANIA REZERWACJI Z BŁĘDNĄ CENĄ NASZA FIRMA OFERUJE UŻYTKOWNIKOWI — W MIARĘ MOŻLIWOŚCI — WYBÓR MIĘDZY REZERWACJĄ WEDŁUG POPRAWNEJ STAWKI A ANULOWANIEM REZERWACJI BEZ JAKICHKOLWIEK KONSEKWENCJI. CENY HOTELI WYŚWIETLANE W NASZYM SERWISIE SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE OGÓLNEMU ROZEZNANIU I DLATEGO FIRMA EASYTOBOOK NIE GWARANTUJE ICH DOKŁADNOŚCI. FIRMA EASYTOBOOK ANI JEJ ODPOWIEDNI DOSTAWCY NIE GWARANTUJĄ, ŻE OKREŚLONE PRODUKTY I USŁUGI BĘDĄ FAKTYCZNIE DOSTĘPNE. FIRMA EASYTOBOOK MOŻE WPROWADZIĆ ULEPSZENIA I/LUB ZMIANY DO TEGO SERWISU W DOWOLNYM MOMENCIE. FIRMA EASYTOBOOK NIE TWIERDZI, ŻE INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI ZAMIESZCZONE W TYM SERWISIE MOGĄ BYĆ ZASTOSOWANE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, A ZAMIESZCZENIE LUB ZAOFEROWANIE JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB USŁUG W TYM SERWISIE NIE STANOWI ŻADNEJ REKOMENDACJI ANI APROBATY TYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG ZE STRONY FIRMY EASYTOBOOK. WSZELKIE TEGO TYPU INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI SĄ ZAMIESZCZANE W SERWISIE W POSTACI „TAKA JAKA JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. FIRMA EASYTOBOOK ANI JEJ ODPOWIEDNI DOSTAWCY NIE GWARANTUJĄ, ŻE TEN SERWIS, SERWERY GO OBSŁUGUJĄCE ANI ŻADNE WIADOMOŚCI E-MAIL WYSYŁANE Z ADRESU FIRMY EASYTOBOOK I/LUB Z ADRESÓW JEJ ODPOWIEDNICH DOSTAWCÓW NIE ZAWIERAJĄ WIRUSÓW ANI INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. HOTELE I INNI DOSTAWCY OFERUJĄCY W TYM SERWISIE USŁUGI ZWIĄZANE Z PODRÓŻOWANIEM ORAZ INNE USŁUGI SĄ NIEZALEŻNYMI FIRMAMI, A NIE NASZYMI AGENTAMI, PRACOWNIKAMI LUB FIRMAMI STOWARZYSZONYMI. FIRMA EASYTOBOOK, ANI JEJ FIRMY STOWARZYSZONE NIE ODPOWIADAJĄ ZA CZYNY, BŁĘDY, UCHYBIENIA, OŚWIADCZENIA, GWARANCJE, NARUSZENIA PRAWA ANI ZANIEDBANIA TYCH DOSTAWCÓW, JAK RÓWNIEŻ NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE USZKODZENIA CIAŁA LUB MIENIA, ŚMIERĆ ANI INNE SZKODY LUB WYDATKI Z NICH WYNIKAJĄCE. FIRMA EASYTOBOOK ANI JEJ FIRMY STOWARZYSZONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ANI ODSZKODOWAWCZEJ W RAZIE JAKIEGOKOLWIEK OPÓŹNIENIA, ANULOWANIA, ZAWYŻENIA LUB WYCZERPANIA SIĘ LICZBY POKOI, STRAJKU, ZWIĘKSZENIA SIĘ WYDATKÓW, UCHYBIENIA, ZMIANY TRASY LUB DZIAŁANIA JAKIEGOKOLWIEK ORGANU RZĄDOWEGO LUB ORGANU WŁADZY, DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ LUB INNEGO ZDARZENIA, NAD KTÓRYM FIRMA EASYTOBOOK I JEJ FIRMY STOWARZYSZONE NIE MAJĄ BEZPOŚREDNIEJ KONTROLI. BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA EASYTOBOOK, FIRMY STOWARZYSZONE Z EASYTOBOOK I/LUB ICH ODPOWIEDNI DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, MORALNE, WTÓRNE, SZCZEGÓLNE ANI WYNIKOWE POWSTAŁE WSKUTEK UZYSKANIA DOSTĘPU DO TEGO SERWISU, PRZEGLĄDANIA GO LUB KORZYSTANIA Z NIEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA ALBO WSKUTEK OPÓŹNIENIA W UZYSKANIU DOSTĘPU LUB NIEMOŻNOŚCI UZYSKANIA DOSTĘPU DO TEGO SERWISU, OPÓŹNIENIA W PRZEGLĄDANIU LUB NIEMOŻNOŚCI PRZEGLĄDANIA GO LUB OPÓŹNIENIA W SKORZYSTANIU LUB NIEMOŻNOŚCI SKORZYSTANIA Z NIEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA (W TYM MIĘDZY INNYMI WSKUTEK KIEROWANIA SIĘ PRZEZ UŻYTKOWNIKA OPINIAMI ZAMIESZCZONYMI W TYM SERWISIE, DZIAŁANIA JAKICHKOLWIEK WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH, ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z INFORMACJAMI, OPROGRAMOWANIEM, ŁĄCZAMI DO INNYCH WITRYN, PRODUKTAMI LUB USŁUGAMI NABYTYMI POPRZEZ TEN SERWIS, ALBO ZDARZEŃ W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB ZWIĄZANYCH Z UZYSKIWANIEM DOSTĘPU DO TEGO SERWISU, PRZEGLĄDANIEM GO LUB KORZYSTANIEM Z NIEGO) ANI ZA ŻADNE TAKIE SZKODY W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE ZE WSPOMNIANYMI ZDARZENIAMI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ROSZCZENIE ZOSTAŁO ZGŁOSZONE NA PODSTAWIE ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, CZYNU ZABRONIONEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ, CZY NA INNEJ PODSTAWIE, NAWET WÓWCZAS, GDY FIRMA EASYTOBOOK, FIRMY STOWARZYSZONE Z EASYTOBOOK I/LUB ICH ODPOWIEDNI DOSTAWCY ZOSTALI UPRZEDNIO POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Jeśli pomimo powyższych zastrzeżeń firma EASYTOBOOK, firmy stowarzyszone z EASYTOBOOK i/lub ich odpowiedni dostawcy zostaną uznani za odpowiedzialnych za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe wskutek jakiegokolwiek zdarzenia spełniającego powyższe znamiona albo za jakiekolwiek szkody lub straty w jakikolwiek sposób związane z takim zdarzeniem, całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza firmy EASYTOBOOK, firm stowarzyszonych z EASYTOBOOK i/lub ich odpowiednich dostawców nie przekroczy w żadnym wypadku: (a) sumy opłat uiszczonych przez użytkownika na rzecz firmy EASYTOBOOK w związku z odpowiednimi transakcjami przeprowadzonymi w serwisie; (b) stu dolarów amerykańskich (100,00 USD) lub odpowiednika tej kwoty w lokalnej walucie.

Subskrybuj najlepsze oferty

Numer ten należy podać na prośbę pracownika centrum obsługi klienta w celu usprawnienia procesu obsługi.